Το Φαρμακειο της Φυσης

Το καθιερωμένο ιατρικό σύστημα διαθέτει φάρμακα που μπορούν να σταματήσουν τον πόνο και να παρέχουν άμεση ανακούφιση. Η πορεία, ωστόσο, είναι σύντομη και είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη στο σώμα, ειδικά μετά από μακροχρόνια χρήση. Φυσικά μέσα όπως η επιλεκτική διατροφή, τα βότανα, οι βιταμίνες και άλλες φυσικές ουσίες που προέρχονται από τη μητέρα φύση ενεργούν αργά και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να σταματήσουν τον πόνο, αλλά είναι ασφαλείς και συνεργάζονται με το φυσικό ρυθμό του σώματος.